Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ

27 жовтня 2020 року було проведено панельну дискусію на тему: «Органи представницької влади у забезпеченні сталого розвитку України: місії, виклики, перспективи»

У рамках щорічної міжнародної науково-практичної конференції Національної академії державного управління при Президентові України «Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку» кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту 27 жовтня 2020 року було проведено панельну дискусію на тему: «Органи представницької влади у забезпеченні сталого розвитку України: місії, виклики, перспективи» у режимі он-лайн.

З доповіддю «Представницькі органи влади у забезпеченні сталого розвитку» виступила Валентина Андріївна Гошовська, д.політ.н., DrHb,  проф., PrHb, керівник Наукової школи вітчизняного парламентаризму, завідувачка кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, директорка Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ.

В обговоренні доповіді взяли участь  науково-педагогічні працівники кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, аспіранти, докторанти, магістри, члени Громадської організації «Академія парламентаризму» – представники Наукової школи вітчизняного парламентаризму.

З доповіддю Валентини Гошовської та виступами доповідачів всі  учасників панельної дискусії мали можливість ознайомитись на сайті Національної академії, на якому завчасно були висвітлені матеріали конференції:

  • Гошовська В. А. Представницькі органи влади у забезпеченні сталого розвитку України : Зб. наук.пр. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Спецвипуск .2020. С. 91-97.
  • Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2020. Т. 2. 252 с.

Під час конференції активну участь в обговорені зазначеного питання взяли:

– Тетяна Пояркова, д.політ.н., доц. професор кафедри;

– Лідія Даниленко, д.пед.н., проф., DrHb, професор кафедри;

–  аспіранти кафедри – Володимир Дзега та Ігор Ревко;

– викладачі кафедри  – Лілія Григорович, к.філос.н., Надія Максіменцева, д.юр.н.

Під час панельної дискусії Ірина Дудко, д.політ.н., проф., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, обговорила з її учасниками проект резолюції щодо забезпечення сталого розвитку України, в якому акцентувалась увага на:

– успішності реалізації Стратегії сталого розвитку держави шляхом підвищення професійності та професіоналізму її відповідальних виконавців;

– демократичних перетвореннях, які мають відбутися у представницьких органах влади всіх рівнів публічного управління та забезпечити  підвищення рівня демократії в державі;

– визначній ролі кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії і Наукової школи вітчизняного парламентаризму у процесах підготовки кваліфікованих фахівців для роботи в представницьких органах влади.