Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ

ВІЗИТКА КАФЕДРИ

ВІЗИТКА

КАФЕДРИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

ТА ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

 

Створена

(10 липня 2009 року) єдина в Україні

 

в Національній академії державного управління при Президентові України за сприяння Верховної Ради України.

Науково-педагогічні працівники кафедри: 11 докторів наук, професорів і 12 кандидатів наук, професорів і доцентів.

Серед викладачів – народні депутати України попередніх скликань Верховної Ради України – Валентина Гошовська,  Лілія Григорович, Костянтин Іщейкін

Валентина Гошовська

–     доктор політичних наук, професор,

–     доктор наук габілітований,

–     професор габілітований,

–     Заслужений працівник народної освіти України,

–     Народний депутат України кількох скликань, Голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці у 2000-2002 роках,

–      повний Кавалер ордену «Княгині Ольги»,

–     завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту,

–     керівник Наукової школи вітчизняного парламентаризму,

–     президент громадської організації «Академія парламентаризму»,

–     директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії

 Здобутки кафедри
Надання освітніх послуг за освітніми та науково-освітніми програмами зі спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування» та 052 «Політологія».

Серед слухачів навчальних програм – працівники Апарату Верховної Ради України, зокрема народні депутати України, працівники Кабінету Міністрів України, офісу Президента України, інших органів публічної влади різних рівнів державного управління.

Імплементація у зміст програм підготовки нових нормативних дисциплін для:

–        магістрів – «Парламентаризм»;

–        докторів філософії галузі знань 281 «Публічне управління та адміністрування»  «Представницька влада у державотворчих процесах».

підготовлено підручник Парламентаризм: підручник / В.А. Гошовська [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2016. – 672 с. – номінований на здобуття щорічної премії Президента України «Українська книжка року». Авторський колектив отримав сертифікат лауреата.
Започатковано серії наукових і навчально-методичних матеріалів «Депутатська бібліотека», «Наукова школа вітчизняного парламентаризму».
Підготовлено наукову та навчально-методичну продукцію для забезпечення навчальних дисциплін підготовки магістрів і докторів філософії з публічного управління та адміністрування, серед яких – монографії, підручники, словники, навчальні посібники, інші науково-методичні та навчально-методичні матеріали для проведення сучасних форм навчання – тренінгів, коучингів, практики в органах публічної влади тощо.
Забезпечено наукові видання: Вісник НАДУ серія «Політичні науки», __?__
Підготовлено 6 докторів наук, 15 кандидатів наук за спеціальністю «Державне управління»
Запроваджено програму підготовки доктора філософії зі спеціальності 052 «Політологія», за якою навчаються 12 осіб (вступ 2018 р.) та 14 осіб (вступ 2019 р.). Серед них – народні депутати України ІХ скликання – Аліксійчук Олександр, Семінський Олег; попередніх скликань – Амельченко Василь, Чубатенко Олексій.
Залучено до навчання в аспірантурі та докторантурі за галуззю знань «Державне управління» і «Публічне управління та адміністрування»: 52 аспіранти, 3 докторанти.
Започатковано Наукову школу вітчизняного парламентаризму, яка об’єднує науково-дослідницький колектив кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, здобувачів освіти галузей знань «Державне управління», «Публічне управління та адміністрування», «Політологія».
Засновано Громадську організацію «Академія парламентаризму», у складі якої провідні вітчизняні та зарубіжні науковці і практики зі сфери надання парламентських, політико-управлінських, освітньо-наукових послуг у сфері публічного управління та адміністрування, політології, права, педагогіки, психології, соціології та інших галузей знань.
Започатковано проведення системних навчально-комунікативних практико-орієнтованих заходів у Верховній Раді України.
Викладачі кафедри

–  експерти у комітетах Верховної Ради України, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громадах;

–  забезпечують навчальне стажування слухачів магістерської програми у комітетах Верховної Ради України;

–  беруть участь у парламентських слуханнях;

–  організовують зустрічі з народними депутатами України, керівниками Верховної Ради України, керівниками комітетів і фракцій Верховної Ради України.

КОНТАКТИ КАФЕДРИ:

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2,  каб. 311

Тел.:  (044) 481–21–71

E-mail:  kppd2009@gmail.com