Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ

Про кафедру

Заснування кафедри

Кафедру парламентаризму та політичного менеджменту створено 10 липня 2009 року за сприяння Верховної Ради України.

Кафедра є першим в Україні спеціалізованим академічним навчальним підрозділом, покликаним забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі публічного управління та адміністрування, парламентаризму та парламентської діяльності, що спроможні аналізувати, розробляти і реалізовувати державну політику; здійснювати політико-правове регулювання парламентської діяльності, регламентних процедур, брати кваліфіковану участь у забезпеченні законотворчого та нормотворчого процесів в органах державної влади та місцевого самоврядування, Апараті Верховної Ради України та апаратах місцевих рад.

Основні напрями діяльності кафедри

  • аналіз і розвиток теоретико-методологічних засад парламентаризму та парламентської діяльності
  • розробка і викладання навчальних дисциплін
  • підготовка наукових кадрів за спеціальностями галузі науки 074 “Публічне управління та адміністрування”
  • надання експертно-аналітичної, консультативно-методичної та інформаційної допомоги органам державного управління та місцевого самоврядування, політичним партіям і організаціям

Міжнародна діяльність

Кафедра співпрацює:

Підготовка наукових кадрів

Кафедра здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру за спеціальностями галузі науки 281 “Публічне управління та адміністрування”. Випускникам Національної академії за спеціальностями:

  • “Парламентаризм у публічному управлінні”
  • “Політичний менеджмент у представницькій владі”
  • “Публічне управління суспільним розвитком”