Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ

Тематика наукових робіт

Механізми забезпечення стабільності в діяльності Верховної Ради України

Система оцінювання діяльності державно-управлінських кадрів регіонального рівня

Вітчизняний досвід та світові традиції розбудови системи підвищення кваліфікації керівних кадрів державного управління: порівняльний аспект

Механізми впливу регіональної еліти на державне управління України

Організаційно-правові засади документального забезпечення діяльності Апарату Верховної ради України

Соціальна ефективність діяльності керівника в органах державної влади як чинник модернізації державної служби України

Механізми забезпечення парламентського контролю у сфері банківської діяльності в Україні

Становлення інституту народного представництва в Україні

Теорія та історія формування контролюючої функції парламенту

Взаємодія Верховної ради України з місцевими радами у формуванні державної політики

Взаємодія Верховної Ради України з неурядовими організаціями: державно-управлінський аспект

Вплив політичної опозиції на процеси державотворення в Україні

Механізми забезпечення взаємовідносин державної влади з політичними партіям: вітчизняний та зарубіжний досвід

Особливості розвитку вітчизняного виборчого процесу в контексті європейських стандартів