Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ

Основні завдання

Основні завдання перспективних досліджень

 • пошук, вивчення та узагальнення наукових та інформаційних джерел щодо теорії, історії і практики парламентаризму та діяльності Верховної Ради України
 • формування оригінальної методології дослідження розвитку парламентаризму та участі Верховної Ради України у вітчизняному державотворчому процесі
 • комплексне дослідження історії вітчизняного парламентаризму – виявлення характерних національних традицій, особливостей, детермінант та проблем сучасного етапу його розвитку
 • дослідження еволюції сучасної політичної еліти України, виявлення механізмів сприянні процесам її формування, ротації та участі у вітчизняному державотворенні
 • окреслення системи й механізмів взаємодії Верховної Ради України з іншими суб’єктами політичного і державного управління України, органами місцевого самоврядування
 • удосконалення засобів взаємодії Верховної Ради України з іншими суб’єктами політичної системи (політичні партії, громадсько-політичні організації і рухи, релігійні організації, недержавні аналітичні центри тощо) громадськістю та суб’єктами ринкової економіки
 • розроблення концептуальних засад наукового, експертного й інформаційно-аналітичного супроводу діяльності Верховної Ради України
 • узагальнення практики участі Верховної Ради України, її органів і апарату, народних депутатів України у процесах формування і реалізації державної політики України й надання практичних рекомендацій щодо їх удосконалення
 • вивчення, аналіз й узагальнення зарубіжного досвіду розвитку парламентаризму й реалізації державотворчої ролі національних парламентів країн розвиненої демократії
 • вироблення практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів функціонування (виконання представницьких і законодавчих функцій) Верховної Ради України, її апарату, регламенту; організації роботи і взаємодії комітетів та інших робочих органів, народних депутатів України
 • розробка та впровадження новітніх засобів і технологій професійного навчання (підвищення кваліфікації) народних депутатів України, депутатів місцевих рад та працівників апаратів органів представницької влади України