Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ

Савков Анатолій Петрович

доктор наук з державного управління, доцент, перший віце-президент Національної академії, професор кафедри парламентризму та політичного менеджменту, державний службовець 4 рангу

Сфера наукових інтересів: теорія та історія державного управління, виборче право та виборчий процес в сучасній Україні, виборчі системи країн світу, конституційно-правове регулювання діяльності політичних партій і громадських організацій в Україні та зарубіжних країнах.

Наукові здобутки: докторську дисертацію “Державне управління виборчим процесом в Україні: теоретико-методологічні засади” захистив в 2010 р. у спеціалізованій вченій раді в Інституті законодавства Верховної Ради України. Член спеціалізованих вчених рад Д 26.810.01 в Національній академії державного управління при Президентові України і Д 26.867.03 в Інституті законодавства Верховної Ради України, яким надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з державного управління. Входив до складу спеціалізованої вченої ради К 43.863.01 в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2012–2013) з правом присудження наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Автор понад 50 наукових праць з питань реформування агропромислового комплексу та державного управління виборчим процесом в Україні, серед яких 2 індивідуальні монографії та 2 у співавторстві.

Практична діяльність: має значний досвід управлінської та наукової роботи. З квітня 2014 – перший віце-президент Національної академії. Працював заступником голови районної ради, першим заступником голови Чернівецької районної державної адміністрації Вінницької області, головою Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області, головним консультантом-інспектором Головного управління організаційно-кадрової політики та взаємодії з регіонами Адміністрації Президента України, заступником директора департаменту Головної державної служби України, завідуючим організаційним відділом, завідуючим відділом регіональних представництв, головним консультантом організаційного відділу управління організаційно-методичної роботи Секретаріату Центральної виборчої комісії.

Громадська діяльність: член колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Перелік дисциплін: «Виборче право України».