Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ

Пашко Людмила Андріївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту

Сфера наукових інтересів: лідерство в публічному управлінні; управлінське лідерство; політичне лідерство; емоційне лідерство; кратологія (владознавство); управління людськими ресурсами на державній службі; особистість як суб’єкт та об’єкт управління; самоменеджмент суб’єкта владних повноважень.

Наукові здобутки: має понад 150 наукових публікацій наукового та навчально-методичного характеру в галузі державного управління. Автор та соавтор монографій, підручників, посібників та навчальних посібників та методичних матеріалів. Здійснює підготовку (наукове керівництво і консультування) наукових та науково-педагогічних кадрів.

Практична діяльність: старший викладач кафедри практики французької мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. Перекладач відділу документалістики Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті міністрів України. Доцент кафедри іноземних мов Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті міністрів України та Української Академії державного управління при Президентові України. Доцент кафедри європейської інтеграції Української Академії державного управління при Президентові України. Доцент кафедри державного управління і менеджменту НАДУ. Заступник директора, професор кафедри романської філології Інституту лінгвістики Київського міжнародного університету. Професор кафедри теорії та практики управління оперативно-службовою діяльністю Національної академії Служби безпеки України. Професор кафедри державного управління і менеджменту НАДУ. З 2010 р. і дотепер – професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ. 2008-2011 рр. – член спеціалізованої вченої ради у Національній академії Служби безпеки України. 2009 р. і дотепер – член спеціалізованої вченої ради в Інституті законодавства Верховної Ради України.

Громадська діяльність: член робочої групи з підготовки проектів наказів Нацдержслужби України «Про затвердження типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади», «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до освітнього напряму, досвіду роботи та вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V». Член робочої групи з розробки сучасного галузевого стандарту магістерської програми «Державна служба». 2012-2014 рр. – публічні тематичні виступи на телеканалі «Рада» Верховної Ради України. 2014 р. і дотепер – експерт Програми Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні».

Перелік дисциплін: «Політичні еліти і політичне лідерство», «Кратологія».