Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ

Марчук Ростислав Петрович

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту

Сфера наукових інтересів: нормативно-правове забезпечення парламентської діяльності, протидія корупції.

Наукові здобутки: дисертаційне дослідження: «Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів». Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Автор та співавтор довідників, словників, підручників, навчально-методичних посібників та наукових публікацій. Основні напрями наукових досліджень: Сучасні аспекти реалізації антикорупційного закону в органах влади; Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму; Правова та інституційна системи України; Конституційне право України; Конституційне право зарубіжних країн; Виборче право України.

Практична діяльність: рік початку здійснення науково-педагогічної діяльності: 2000. З 2008 р. працює в Національній академії державного управління при Президентові України, з 2010 р. на кафедрі парламентаризму та політичного менеджменту. Виконував обов’язки заступника завідувача кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту.

Громадська діяльність: правозахисна діяльність. Експертна робота в галузі виборчого права та протидії корупції та організованій злочинності. Організація освітніх подорожей з європейських студій.

Перелік дисциплін: «Правова та інституційна системи України», «Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн», «Виборче право України», «Основи парламентської діяльності».