Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ

Гошовська Валентина Андріївна

доктор політичних наук, професор, директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, член-кореспондент Академії політичних наук України, заслужений працівник освіти України, повний кавалер орденів Княгині Ольги

Сфера наукових інтересів: розвиток вітчизняного парламентаризму, політичний менеджмент, політична та адміністративно-управлінська еліта.

Наукові здобутки: Гошовська В.А. Є автором і співавтором понад 70 законопроектів та постанов Верховної Ради України, понад 250 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі наукових праць з модернізації системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування І-IV категорій посад, монографій та навчальних посібників з проблем розвитку України як соціальної держави, першого в Україні підручника в 2-х томах з вітчизняного парламентаризму, словника-довідника, навчального посібника з ґендерної політики в парламентській діяльності, праць з питань формування національної еліти та інституту політичного лідерства, енциклопедії державного управління у восьми томах. Створила першу наукову школу з вітчизняного парламентаризму та політичного менеджменту для підготовки конкурентоздатних фахівців у галузі державного управління та державної служби України. Підготувала 4 докторів та 12 кандидатів наук.

Практична діяльність: Директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів. Завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту.

Громадська діяльність: Голова партії «Солідарність жінок України» та голова Всеукраїнського жіночого об’єднання «Солідарність»; Керівник Координаційної ради Всеукраїнського громадського руху «За чесний та гідний вибір» (з 2012 року) у складі якого понад 30 громадських організацій та їх регіональних представництв. Член-кореспондент Української Академії політичних наук, почесний професор кількох університетів, член Національної спілки журналістів України, член спеціалізованої вченої ради та науково-експертної ради Національної академії державного управління при Президентові України, Національного агентства України з питань державної служби. Член трьох редакційних колегій наукових фахових видань з політичних наук та у галузі науки державного управління.

Перелік дисциплін: «Вступ до спеціальності «Парламентаризм та парламентська діяльність», «Політичні еліти і політичне лідерство», «Політична та адміністративна еліта, політичне і адміністративне лідерство», «Елітознавство».